Únor 2018

Domáce úlohy 28.2. 2018

28. února 2018 v 15:55
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali v šlabikári str. 16. Okrem toho sme čítali aj z Vrabčeka.
Písanie - V malej písanke sme písali spoje : ož, vž a slová: koža, nože, Jožo,Božena, vždy, Žanetka, Želka, Žilina. Napísali sme aj vety: Žula Želka žuvačku. Blažena má žlté ruže. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 5.
Na matematike sme urobili v PZ str. 12.
Skoré uzdravenie....

Domáce úlohy 27.2. 2018

27. února 2018 v 15:57
Ahojte chalani.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko ž, Ž.
Písanie - V malej písanke sme písali ž, Ž a spoje : ža Ža, žo Žo, že Že, ži Ži, žu Žu. V predtlačovej písanke sme mali na str. 5-2 riadky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 10 a dokončili sme str. 11 za okrajom.
Na anglickom jazyku sme mali príbeh. V PZ. sme robili str. 30 a v učebnici str. 36 a 37.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 26.2. 2018

26. února 2018 v 14:02
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 15.
Písanie - Do malej písanky sme odpisovali vety: Anička má v čapici černice. Má mačka modré oči? Evička rada cvičí. V predtlačovej písanke sme písali na str. 4 - 2 riadky slová s č, Č.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 23.2. 2018

23. února 2018 v 19:28
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko č, Č. V šlabikári sme urobili str. 14. Pracovali sme aj vo Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme precvičovali písanie, č, Č, slová: reč, koč, meč bič, Precvičovali sme aj spoje a slová: ča, Ča, mača. čas, čo, Čo, oč, oči, koč,lečo, če, Če, čelo,červík, či, Či, číslo, Čičmany, ču, Ču. V predtlačovej písanke sme písali na str. 3 - 2 riadky č, Č a spoje..
Na matematike sme urobili v PZ str. 9 a 11/1-3.
Pekný víkend a skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 22.2. 2018

22. února 2018 v 20:40
Ahojte maródi.
Dnes sme boli na vzdelávacom programe Priesvitný svet v GMB. Po besede o výrobe skla sme si sami tvorili obrázky, ktoré sme si priniesli so sebou domov.
Učili sme sa iba 1 hodinu - AJ.
Na anglickom jazyku sme začali 5. lekciu. V učebnici str. 35 - sú to slovíčka o jedle. Naučili sme sa aj pesničku - jej text je v PZ str. 34.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 21.2. 2018

21. února 2018 v 19:23
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali a tiež aj písali na rozmnožených listoch - utvrdzovali sme B,D, d, b. Pracovali sme aj vo Vrabčekovi.
Písanie - V predtlačovej písanke sme dokončili str. 2 a 3.
Na matematike sme urobili v PZ str. 8.
Skoré uzdravenie ...

HODINY TELOCVIKU

20. února 2018 v 21:13
Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že začala rekonštrukcia priestorov pri telocvični, momentálne nie je možné využívať telocvičňu pre búracie práce.
Na hodiny TV budeme chodiť na prechádzky alebo hry von.
Prosím Vás, aby Vaše deti boli oblečené a obuté primerane počasiu.

Domáce úlohy 20.2. 2018

20. února 2018 v 21:11
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 11. Pracovali sme aj vo Vrabčekovi.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie D. V malej písanke sme písali spoje a slová : Da - Dana, Dáša, Do - Dorka, Dominik, De -Denisa, Detva, Di, Dy, Du - Dušan, Dubnica . V predtlačovej písanke sme mali na str. 2- veľké D a slabiky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 7 a napísali sme si bleskovku.
Na anglickom jazyku sme mali test zo 4. lekcie. V PZ. sme robili str. 30 a nalepili sme si slovíčka z ďalšej lekcie.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 19. 2. 2018

19. února 2018 v 10:38
Ahojte decká!

Dnes na slovenskom jazyku sme dokončili prácu v šlabikári na str. 10. Okrem toho sme pracovai vo Vrabčekovi. V predtlačovej písanke sme dokončili na str. 2/2, str. 3/3 spájačka a 1. riadok, s. 3/4 - 1.veta, cv. 5.

Skoro sa uzdravte...

Domáce úlohy 16.2. 2018

16. února 2018 v 15:26
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko D,d. V šlabikári sme čítali str. 10 - šašoviny. Pracovali sme aj vo Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme nacvičovali písanie d , d a, a d spojov : da, do,de, di, du, dy, od.Dostali sme novú predtlačovú písanku 4. V predtlačovej písanke sme urobili str. 2/2 - 2 riadky.
Na matematike sme dorobili v PZ str. 5. a str. 6.
Pekný víkend a skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 15.2. 2018

15. února 2018 v 14:29
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 9. Pracovali sme aj vo Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme nacvičovali písanie spojov : Ca, Co,Ce, Ci, Cu, Cy a slová: Cila, Cyril, Cecília, Cézar. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 22 a 23.
Na matematike sme urobili v PZ str. 4. na str. 5 sme urobili cv. 1, 2, 5.
Na anglickom jazyku sme opakovali 4. lekciu. V uč. sme robili zo str. 34 a vPZ str. 47/ Unit 4.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 14.2. 2018

14. února 2018 v 13:55
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 12 - 13.
Písanie - V malej písanke sme nacvičovali písanie C, c C, C c, C E. Okrem toho sme napísali diktát: Katka je veselá. Zita má nové sánky. Mišo vozí Pavlu. V predtlačovej písanke sme písali str. 22/3 - 2 riadky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 3.
Trochu sme dnes pracovali aj vo Vrabčekovi.
Skoré uzdravenie ...

Výtvarné dielne v GMB

13. února 2018 v 17:45
Vážení rodičia,
dňa 22. 2. 2018 vo štvrtok pôjdeme do GMB na výtvarné dielne.
Zobrať so sebou desiatu,pitie, AJ a 2 lístky na MHD 30 - min.

Domáce úlohy 13.2. 2018

13. února 2018 v 14:42
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko C,c. V šlabikári sme čítali str. 8.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie c. V malej písanke sme nacvičovali písanie spojov : ca, co,oc, ce, ci, cu, a slová: ocot, ocko, noc. V predtlačovej písanke sme písali str. 22/2 - 3 horné riadky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 2. Mali sme aj pracovný list, kde sme robili slovné úlohy.
Na anglickom jazyku sme opakovali pesničky a príbeh zo 4. lekcie V uč. sme robili zo str. 71 prstové maňušky.
Skoré uzdravenie ...

Možnosť prihlásiť sa na desiatu v ŠJ

12. února 2018 v 10:40
Vážení rodičia,

od 1.3. 2018 bude možné prihlásiť sa na desiatu v školskej jedálni.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa chodilo na desiatu do školskej jedálne, napíšte, prosím, do oznamového slovníčka, že máte záujem a ja deti nahlásim v školskej jedálni.

Raučinová

Domáce úlohy 12. 2. 2018

12. února 2018 v 10:24
Ahojte maródi!

Dnes na slovenskom jazyku sme precvičovali na rozmnoženom papieri - mali sme úlohy s písmenami B a b. Na domácu úlohu sme dostali dokončiť v predtlačovej písanke str. 21.

Skoré uzdravenie....

Ponuka knihy

6. února 2018 v 20:36
Vážení rodičia,

do školy sme dostali ponuku knihy: Domáce precvičovanie zo slovenského jazyka a matematiky pre 1. ročník.
Ak máte záujem, jej cena je 3 eurá, ktoré treba uhradiť do piatka 9.2.2018.
Knihy sú k nahliadnutiu u mňa v zborovni
Tr. uč.

Vlasové parazity

6. února 2018 v 20:32
Vážení rodičia,
v škole sa vyskytli vlasové parazity. Prosím o kontrolu hláv.
Ďakujem.

Šarlach

1. února 2018 v 18:28
Vážení rodičia,

na škole sa objavil jeden prípad šarlachu. Preto Vás prosíme, aby ste sledovali svoje dieťa.

Domáce úlohy 1.2. 2018

1. února 2018 v 18:27
Ahojte maródi
Dnes na slovenskom jazyku sme dostali nový šlabikár. Vyvodili sme písmenko š, Š. V šlabikári sme čítali str. 2 a vyhľadávali š, Š.
Písanie - V malej písanke sme precvičovali písanie: š, Š, a spoje, ša, še, ši šo šu, oš, vš, Ša, Še, Ši, Šo, Šu. V predtlačovej písanke sme mali str. 18/ 3 riadky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 73.
Skoré uzdravenie...