Leden 2018

Domáce úlohy 31.1. 2018

31. ledna 2018 v 14:27
Ahojte maródi
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožený list, kde sme čítali s porozumením. Okrem toho sme trošku pracovali aj vo Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme písali vety : Pri jazere je srnka. Rita varí rizoto. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 17.
Na matematike sme urobili v PZ str. 72.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 30.1. 2018

30. ledna 2018 v 20:21
Ahojte dievčatá.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 77. Okrem toho sme trošku pracovali aj vo Vrabčekovi.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie R. V malej písanke sme nacvičovali písanie spojov : Ra, Ro, Re, Ry, Ri, Ru, a slová: René, Roman. Rama, Rita, Renáta. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 16.
Na matematike sme urobili v PZ str. 71. Mali sme aj pracovný list, kde sme počítali centy.
Na anglickom jazyku sme mali pesničku o papagájovi- PZ. str. 28. V uč. sme urobili str. 32 - papagáj. Omaľovnánka: 2- yellow, 3- red, 4 - orange, 5 - green, 6 - purple.
Skoré uzdravenie ...

Matematický klokanko

29. ledna 2018 v 17:09
Vážení rodičia,

dňa 19. 3. 2018 sa uskutoční matematická súťaž Klokanko.
Ak máte záujem treba do 9. 2. 2018 zaplatiť štartovné 4 eurá.

Domáce úlohy 29.1. 2018

29. ledna 2018 v 17:07
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári dostali čítaťstr. 79.
Písanie - V malej písanke sme nacvičovali písanie slov: Petra, rosa, krok, strom,Karol, orol, vrana. V predtlačovej písanke sme urobili str. 17/ cv. 4, cv. 5 - 1.riadok, cv. 6 - písaná veta a cv. 7 .
Skoré uzdravenie....

Domáce úlohy 24. - 25.1. 2018

26. ledna 2018 v 15:56
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko R,r. V šlabikári sme čítali str. 76. Včera sme čítali v šlabikári str. 75 a urobili str. 78. Okrem toho sme robili rozmnožený pracovný list.
Písanie - V malej písanke sme nacvičovali písanie r a spoje : ra,ro, or, re, ry, ri, ru, vr. V predtlačovej písanke sme urobili str. 16/ cv. 2. Včera v predtlačovej písanke urobili str. 15 a okrem toho mali 3 rozhádzané vety, ktoré bolo treba správne zoradiť a potom prepísať.
Na matematike sme urobili v PZ str. 68 a 70. Včera mali aj matematickú omaľovánku.
Na anglickom jazyku sme opakovali pesničku - PZ. str. 27. V uč. sme urobili str. 31.
Pekný víkend a skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 24.1. 2018

24. ledna 2018 v 16:20
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 74.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie Z a spoje do malého zošita: Za,Zo, Zolo,Zoja, Ze, Zy, Zi,Zita, Zina Zu, Zuza, Oz, Vz. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 14.
Na matematike sme urobili v PZ str. 69 a precvičovali sme slovné úlohy so zápisom.
Skoré uzdravenie....

Domáce úlohy 23.1. 2018

23. ledna 2018 v 14:19
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko Z,z. Mali sme rozmnožený list, z ktorého sme čítali a vyhľadávali písmenko Z,z.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie z a spoje do malého zošita: za,zo, oz, ze, zy, zi, zu, vz. V predtlačovej písanke sme urobili str. 14- horných 5 riadkov.
Na matematike sme urobili v PZ str. 67. Napísali sme si aj malú bleskovku.
Na anglickom jazyku sme opakovali príbeh - uč. str. 28 - 29 a dorobili sme str. 30. Vystrihli sme si kartičky zo str. 68. V PZ sme na str. 24 urobili iba číselné spájačky.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 22.1. 2018

22. ledna 2018 v 15:42
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 71.
Písanie - V predtlačovej písanke sme urobili str. 13.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 19.1. 2018

20. ledna 2018 v 15:12
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 70.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie K a spoje do malého zošita: Ka,Katka, Kajka, Kamil, Ko, Ke, Ky, Ki, Kika, Ku. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 12.
Na matematike sme urobili v PZ str. 66.
Skoré uzdravenie a pekný víkend ...

Domáce úlohy 18.1. 2018

18. ledna 2018 v 15:14
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko K,k. V šlabikári sme čítali a vyhľadávali písmenko K,k na str. 72.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie k a spoje do malého zošita: ka,káva, lúka, ko, ok, ke, kel, keks, ky, ki, kilo, kivi, ku, kút. V predtlačovej písanke sme urobili str. 12/2.
Na matematike sme precvičovali číslicu 10 v PZ str. 65. Trochu sme pracovali aj vo Vrabčekovi.
Na anglickom jazyku sme mali príbeh - uč. str. 28 - 29.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 17.1. 2018

17. ledna 2018 v 15:22
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožený pracovný list na čítanie a v šlabikári sme urobili str. 73.
Písanie - Do malej písanky sme napísali vety: Etela a Iveta sú u Tóna. Tina má loptu.V predtlačovej písanke sme urobili str. 11.
Na matematike sme urobili v PZ str. 64.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 16.1. 2018

16. ledna 2018 v 14:45
Ahojte deťúrence.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 69.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie T a spoje: Ta, To, Tóno, Te, Ty, Ti, Tina, Tu. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 10.
Na matematike sme napísali polročný test.
Na anglickom jazyku sme mali úvodnú hodinu z lekcie č. 4 - uč. str. 27 a PZ str. 23.
Skoré uzdravenie a do skorého videnia...

Domáce úlohy 15.1. 2018

15. ledna 2018 v 12:37
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali v šlabikári str. 68.
Písanie - V malej písanke sme precvičovali písanie ta, to, tato, auto, vata, te, teta. ti, letí, tu, tupý, ty, ot. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 10/2 -2 riadky.

Chcela by som Vás informovať, že informácie ohľadom prvouky a HV nájdte na blogu 1.A

Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 12.1. 2018

15. ledna 2018 v 6:51
Ahojte deťúrence.
Dnes na slovenskom jazyku sme pracovali v novom Vrabčekovi a napísali sme diktát. Vyvodili sme písmenko T,t.
Písanie - Na rozmnoženom papieri sme precvičovali písanie t. V predtlačovej písanke sme urobili str. 10/2 -2 riadky.
Na matematike sme urobili v PZ str. 63 a dorobili sme stránku 78.
Skoré uzdravenie a do skorého videnia...

Domáce úlohy 11.1. 2018

11. ledna 2018 v 18:52
Ahojte deťúrence.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári čítali str. 65.
Písanie - do malého zošita sme robili odpis: Ujo Vilo má syna. Volá sa Ivan. Majú aj psa a páva. V predtlačovej písanke sme urobili str. 9.
Na matematike sme urobili v PZ str. 62 a napísali sme si malú samostatnú prácu.
Na anglickom jazyku sme napísali test z lekcie č. 3.
Skoré uzdravenie a do skorého videnia...

Domáce úlohy 10.1. 2018

10. ledna 2018 v 20:36
Ahoj Kubko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list.
Písanie - na rozmnoženom papieri sme nacvičovali písanie P, do malého zošita sme nacvičovali písanie slabík: Pa, Pe, Pi, Po, Pu, Py, a slová Pavol, Pavla. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 8.
Na matematike sme urobili v PZ str. 61 a na str. 78/1- 4.
Držíme palce a skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 9.1. 2018

9. ledna 2018 v 20:27
Ahoj Kubko.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko P,p. V šlabikári sme čítali str. 64.
Písanie - do malého zošita sme nacvičovali písanie p, p n, p j, p y a tiež slabiky: pa, pe, pi, po, pu, py, op. V predtlačovej písanke sme urobili str. 8/2.
Na matematike sme urobili v PZ str. 60.
Na anglickom jazyku sme opakovali lekciu č. 3 pred previerkou.
Skoré uzdravenie...

Stretnutie rodičov

9. ledna 2018 v 20:16
Vážení rodičia, v utorok 16.1.2018 o 16.30 hod. bude stretnutie rodičov v 1.B