Listopad 2017

Domáce úlohy 30.11. 2017

30. listopadu 2017 v 19:50
Ahoj Nino.
Dnes na slovenskom jazyku sme dnes vyvodili písmenko U,ú, u. V šlabikári sme čítali str. 52..
Písanie - do malého zošita sme nacvičovali písanie u, ú a spojov: mu, Mu, ju, Ju, lu, Lu, su, Su. V predtlačovej písanke sme urobili str. 14/2 a str. 16/2.
Na matematike sme urobili v PZ str. 45 a 46.
Naanglickom jazyku sme mali počítanie do 10 a pesničku o 10 malých príšerkách.Urobili sme v PZ str. 18 a v uč. str. 24..
Skoré uzdravenie...

Fotografie od firmy VISION

27. listopadu 2017 v 22:16
Vážení rodičia,
dnes Vaše deti dostali sadu fotografií od firmy VISION. Za fotografie treba zaplatiť alebo vrátiť ich do školy najneskôr do piatka 1.12.2017

Domáce úlohy 24.11. 2017

24. listopadu 2017 v 19:19
Ahoj Lauri.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko S,s. Zo šlabikára sme čítali str. 50.
Písanie - nacvičovali sme písanie veľkého S a poje Sa, Se, Si, So. V predtlačovej písanke sme urobili str. 10/3 a 12/3.
Na matematike sme urobili v PZ str. 42.
Pekný víkend...

Domáce úlohy 23.11. 2017

23. listopadu 2017 v 14:29
Ahoj Lauri.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list a ešte aj vety z tabule. Okrem toho sme sa zabávali s rôznymi veselými úlohami na tabuli.
Písanie - nacvičovali sme písanie slov a viet s o,ó, O. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 9. Okrem toho sme mali ešte jeden list na nácvik písania.
Na matematike sme urobili v PZ str. 41. Urobili sme ešte jeden rozmnožený pracovný list.
Na anglickom jazyku sme vystrihovali kartičky k častiam tela. Zopakovali sme príbeh a ako novú sme mali pesničku. Do slovníčka sme si vlepovali slovíčka k príbehom, ktoré sme doteraz prebrali.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 22.11. 2017

22. listopadu 2017 v 18:50
Ahoj Lauri.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali v šlabikári str. 49. Trošku sme sa zabávali s Vrabčekom a robili sme s kartičkami.
Písanie - nacvičovali sme písanie veľkého O a spojov Om, Ol, Oj. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 6, 7 a 8.
Na matematike sme urobili v PZ str. 40. Precvičovali sčítanie a odčítanie do 6 spamäti.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 21.11. 2017

21. listopadu 2017 v 19:53
Ahoj Lauri.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali v šlabikári str. 48. Mali sme aj prefotený pracovný list. Trošku sme sa zabávali s Vrabčekom a čítali sme aj z tabule.
Písanie - nacvičovali sme písanie spojov do malého zošita: mo, Mo, om, lo, Lo, ol, jo, Jo, oj. V predtlačovej písanke sme urobili str. 7/spájačka a cv. 6,str. 7 sme urobili takmer celú okrem riadku so spojmi s veľkým O.
Na matematike sme urobili v PZ str. 39 - číslica 6. Precvičovali sčítanie a odčítanie do 5 spamäti. Mali sme aj malú bleskovku na opakovanie.
Na anglickom jazyku sme mali príbeh. V učebnici sme robili str.20 - 23.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 20.11. 2017

20. listopadu 2017 v 19:16
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko O,o,ó. Vyhľadávali sme o,O vo Vrabčekovi.
Písanie - nacvičovali sme písaniemalého písaného o, ó. V predtlačovej písanke sme urobili str. 6/2.
Želám skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 16.11. 2017

16. listopadu 2017 v 16:12
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list. Mali sme aj prefotený pracovný list na j, J.
Písanie - nacvičovali sme písanie slov. K tým, ktoré sú v predtlačovej písanke sme si pridali ešte: máj, Jela.V predtlačovej písanke sme dokončili str. 3,5.
Na matematike sme urobili v PZ str. 38 - číslica 5: sčítanie, odčítanie, číselný rad, rozklad čísla 5. Precvičovali sčítanie a odčítanie do 5 spamäti.
Na anglickom jazyku sme začali 3. lekciu - slovíčka časti tela. V učebnici sme robili str.19 a v PZ str. 16.
Pekný predĺžený víkend....

Domáce úlohy 15.11. 2017

15. listopadu 2017 v 16:20
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 47. Trochu sme pracovali vo Vrabčekovi.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri písanie veľkého J, v malom zošite slabiky: Ja, Je, Ji. V predtlačovej písanke sme dokončili str.2, 4 . Na str. 3 sme urobili spájačku.
Na matematike sme urobili v PZ str. 37- číslica 5.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 14.11. 2017

14. listopadu 2017 v 21:04
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 46.
Písanie - nacvičovali sme v malom zošite slabiky: ja, je, ji, aj. V predtlačovej písanke sme mali na str. 4 slabiky, ktoré sme nacvičovali doobeda aj v škole. Okrem toho sme skladali z písmenkovej abecedy.
Na matematike sme urobili v PZ str. 36- číslica 4 a spoje sčítania, odčítania, pravda a nepravda, dokresľovanie alebo škrtanie podľa zadania, slovné úlohy. Okrem toho sme mali rozmnožený pracovný list na opakovanie.
Na anglickom jazyku sme ukončili lekciu 2. Napísali sme test.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 13.11. 2017

13. listopadu 2017 v 18:22
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko J, j. Okrem toho sme napísali štvrťročný diktát.
Písanie -nacvičovali sme písanie malého písaného j. Dostali sme novú predtlačovú písanku. V predtlačovej písanke 2 sme urobili na str. 2 horné 4 riadky.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 10.11. 2017

10. listopadu 2017 v 14:53
Ahoj Kajka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list. Okrem toho sme urobili štvrťročnú prácu zo SJ. Trošku sme robili aj vo Vrabčekovi.
Písanie -písali sme vety: Mila a Ali mali (obtázok hrušky). Lila mala milé (obrázok mačiatko).V predtlačovej písanke sme urobili str. 29.
Na matematike sme urobili v PZ str. 34- operícia sčítania, odčítania, pravdivé a nepravdivé výroky, rysovanie priamych čiar a rozklad čísla 4.
Skoré uzdravenie a pekný víkend.

Domáce úlohy 9.11. 2017

9. listopadu 2017 v 18:32
Ahoj Kajka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 45 a ešte rozmnožené vety na čítanie.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri: veľké písané I a tiež spoje: Im, Il. V predtlačovej písanke sme urobili str. 28.
Na matematike sme urobili v PZ str. 34- číslica 4 a spoje sčítania. Okrem toho sme trochu počítali úlohy vo Vrabčekovi.
Na anglickom jazyku sme opakovali frázy, dialógy, príbeh z lekcie 2. V PZ sme urobili str. 46 v slovníčku -slovíčka z lekcie 2, a v učebnici na str. 52 -53 sme vyhľadali a vymenovali a vyfarbili podľa pokynov hračky.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 8.11. 2017

8. listopadu 2017 v 18:36
Ahoj Karinka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 43 a 44.
Písanie - nacvičovali sme slabiky: Mi, Mí,Li, Lí a slová: Mila, Lila, milá, milé. V predtlačovej písanke sme urobili str. 30 a 31.
Na matematike sme urobili v PZ str. 33 + rozmnožený list.
Skoro sa uzdrav..

Stretnutie rodičov

7. listopadu 2017 v 18:17
Vážení rodičia,
dňa 14. 11. 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční triedna schôdzka rodičov.

Domáce úlohy 7.11. 2017

7. listopadu 2017 v 18:16
Ahoj Lukáško.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmeno I, i,í čítali sme zo šlabikára str. 42.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke : písané i, í a tiež slabiky: mi, mí, li, lí. V predtlačovej písanke sme urobili str. 28/2 a na str. 29 spájačku a úlohu 6, na str. 30 sme písali slabiky: mi, li, mí, lí.
Na matematike sme urobili v PZ str. 32- číslica 3.
Na anglickom jazyku sme mali miešanie farieb. V PZsme urobili str. 12 a v učebnici str. 17.
Do skorého videnia..

Domáce úlohy 6.11. 2017

6. listopadu 2017 v 13:34
Ahoj Lukáško.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list a trochu sme robili úlohy v novom Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme napísali vety : Láme Lea (obrázok polená)? Mala Ala malé (obrázok jablko)? Meleme (obrázok orechy)?. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 27.
Okrem toho sme dozadu predtlačovej písanky napísali diktát: tlačenými písmenami: MA, LÉ, LÁ, ME, EMA. Písaným písmom: A, ma, E, le, máme
Skoré uzdravenie....

Domáce úlohy 3.10. 2017

3. listopadu 2017 v 14:12
Ahoj Nelka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 41 a trochu sme robili úlohy v novom Vrabčekovi.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke slabiky La, Le a slovo Lea. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 25 a 26.
Na matematike sme urobili v PZ str. 31 - číslica 2 a zavedenie pojmu sčítania.
Do skorého videnia....

Domáce úlohy 2.11. 2017

2. listopadu 2017 v 14:39
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožený pracovný list a čítali sme zo šlabikára str. 40.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri veľké písané L. V predtlačovej písanke sme urobili str. 24 a na str. 25 spájačku a úlohy 5,6,7.
Na matematike sme urobili v PZ str. 30- číslica 2 a zavedenie pojmu sčítania.
Na anglickom jazyku sme mali farby. V PZsme urobili str. 14 a v učebnici str. 16.
Do skorého videnia....