Říjen 2017

Domáce úlohy 27.9.2017

27. října 2017 v 14:19
Ahoj Alexko.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožený pracovný list a čítali sme tiež z rozmnoženého papiera.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke slová : Ela, Ele, láme, malé. V predtlačovej písanke sme urobili str. 26 - slabiky s malým l, na str. 27/3 aj spájačku.
Na matematike sme urobili v PZ str. 29 a dokončili sme na str. 28 fialovú časť. Okrem toho sme mali ešte jeden pracovný list na porovnávanie.
Pekné prázdniny.
Vidíme sa vo štvrtok....

Zubná prehliadka

24. října 2017 v 18:25
Vážení rodičia,

školská pani zubárka v našej škole nás požiadala, aby sme rozdali súhlasy s urobením zubnej prehliadky Vášho dieťaťa.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa patrilo do jej starostlivostlivosti, vypíšte papierik s údajmi o dieťati. Vyplnený a podpísaný papierik pošlite do školy. Prehliadka sa uskutoční 7.11.2017 v dopoludňajšom čase.

V prípade, že nemáte záujem, ak máte už svojho vlastného zubára, zavolajte na telefónne číslo na papieriku a oznámte p. zubárke, že už zubára máte a nemáte záujem o jej služby.

Domáce úlohy 24.10. 2017

24. října 2017 v 18:19
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožený pracovný list a pracovali sme so súborom kartičiek s obrázkami a slovami.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke slová a vety: Ema, Eme, máme. Napísali sme vety: Ema má (obrázok jablká). Máme (obrázok hrušky)? V predtlačovej písanke sme urobili str. 23/4.
Na matematike sme urobili v PZ str. 26 - porovnávanie počtu, čísel za pomoci porovnávacích znakov + sme mali ešte rozmnožený list na precvičovanie.
Na anglickom jazyku sme mali pesničku Can I have a robot, please? V PZ str. 10. Ešte sme si nastrihali kartičky z učebnice str. 61.
Do skorého videnia....

Domáce úlohy 23.10. 2017

23. října 2017 v 14:01
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali prefotený list a z tabule.
Písanie - nacvičovali sme písanie slabík Me, Mé, me, mé v predtlačovej písanke str. 21 a 22.
Do skorého videnia..

Domáce úlohy 20.10. 2017

20. října 2017 v 14:04
Ahoj Alžbetka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list a čítaciu kartičku.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri- veľké písané E. Okrem toho sme písali v predtlačovej písanke str. 20/3 a 21/spájačka + cv.4.
Na matematike sme urobili v PZ str. 25- porovnávanie za pomoci porovnávacích znakov.
Pekný víkend a do skorého videnia..

Domáce úlohy 19.10. 2017

19. října 2017 v 14:39
Ahoj Alžbetka.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 38 - vyvodili sme písmenko E. é, e a slabiky.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke- malé písané e, é a striedali sme ich. Okrem toho sme napísali diktát z tlačených slabík a písaných písmen, ktoré sme sa už naučili. V predtlačovej písanke sme urobili str. 20/2.
Na matematike sme urobili v PZ str. 23 - počet 1 - 6, priraďovanie skupiny prvkov k číslu, tvorenie skupiniek, porovnávanie veľkostí.
Na anglickom jazyku sme mali príbeh Čarovný škriatok. V učebnici satr. 12 - 14.
Do skorého videnia....

Domáce úlohy 16.10. 2017

16. října 2017 v 16:05
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali prefotený list na čítanie.
Písanie - V predtlačovej písanke sme dorobili str. 18.
Do skorého videnia...

Domáce úlohy 13.10. 2017

13. října 2017 v 13:59
Ahojte chalani.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali rozmnožené listy.
Písanie - nacvičovali sme na prefotenom papieri - veľké písané m a trochu sme pocvičili aj nadpájanie Ma. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 16/.
Na matematike sme urobili v PZ str. 21.
Pekný víkend a do skorého videnia ...

Domáce úlohy 12.10. 2017

12. října 2017 v 17:03
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 36 - vyvodili sme písmenko M,m a slabiky.
Písanie - nacvičovali sme na prefotenom papieri - malé písané m a trochu sme pocvičili aj nadpájanie ma. V predtlačovej písanke sme urobili str. 16/2 a str.17 spájačku.
Na matematike sme urobili v PZ str. 19 a 20 - počet 1 - 6, priraďovanie skupiny prvkov k číslu, tvorenie skupiniek, priama a krivá čiara, porovnávanie veľkostí.
Na anglickom jazyku sme mali opakovanie celej lekcie. Urobili sme v PZ str. 8 a napísali sme test po 1. lekcii.
Skoré uzdravenie ...

Píšeme atramentovým perom

12. října 2017 v 16:56
Vážení rodičia,
od dnešného dňa môžu žiaci písať atramentovým perom.

Domáce úlohy 11.10. 2017

11. října 2017 v 18:29
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme mali prefotené pracovné listy.
Písanie - dnes sme napísali prvý diktát, ktorý bol z tlačených veľkých slabík a písaných tvarov: A, á, a, Á. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 15.
Na matematike sme urobili v PZ str. 18 - počet 1 - 6, priraďovanie skupiny prvkov k číslu.
Skoré uzdravenie....

Fotografovanie firma VISION

10. října 2017 v 14:52
Vážení rodičia,
každoročne firma VISION robí fotografie Vašich detí.
Platí zásada, že všetky odfotografované deti dostanú domov sadu fotografií.
Ak sa Vám sada páči, môžete si ju ponechať a poslať do školy peniažky za sadu fotografií alebo iba tie, o ktoré máte záujem.
V prípade, že o fotografie nemáte záujem, tak celú sadu alebo jej časť pošlete späť do školy.
Fotografovanie sa uskutoční zajtra - v stredu 11.10. 2017.

Domáce úlohy 10.10. 2017

10. října 2017 v 14:48
Ahojte chalani.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 35 + mali sme prefotený papier. Precvičovali sme slabiky a pokúsili sme sa o čítanie slov tvorených z 2 slabík.
Písanie - nacvičovali sme na prefotenom papieri - veľké písané A, Á. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 14.
Na matematike sme urobili v PZ str. 17 - počet 1 - 6, priraďovanie skupiny prvkov k číslu. Dostali sme malý zošit a písali sme matematický diktát.
Na anglickom jazyku sme mali opakovanie celej lekcie. Urobili sme v učebnici str. 10 a na str. 52-53 sme vymaľovali obrázky, ktoré patria k slovíčkam z 1. lekcie.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 9.10. 2017

9. října 2017 v 19:01
Ahojte chalani.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 34 - vyvodili sme písmená A,Á, a. á - pozícia v slove. Nacvičovali sme písanie písmen a, á. V predtlačovej písanke sme urobili s. 14/2, str. 15 - spájanie tlačených a písaných tvarov, 14/5.
Skoro sa uzdravte...

Fotografovanie nad šlabikárom

6. října 2017 v 13:15

Vážení rodičia,

v stredu 25.10. 2017 v dopoludňajších hodinách príde fotograf fotiť prvákov nad šlabikárom.

Cena 3 ks fotografií vo formáte 13 x 18 cm - 4, 50 eur.


Domáce úlohy 6.10. 2017

6. října 2017 v 13:13
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 33 a 31 - precvičovali sme slabiky a pokúsili sme sa o čítanie slov tvorených z 2 slabík. Hľadali sme v šlabikári aj vo Vrabčekovi písmenká A, a, á. Písanie - nacvičovali sme slzy, dolné zátrhy (jamky), pokúsili sme sa písať malé písané a, á. Okrem toho sme ešte precvičovali písanie tlačených písmen.
Pekný víkend...

Domáce úlohy 5.10. 2017

5. října 2017 v 20:42
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 32 a 30 - precvičovali sme slabiky a pokúsili sme sa o čítanie slov tvorených z 2 slabík. Mali sme aj rozmnožený pracovný list. Písanie - nacvičovali sme na prefotenom papieri - opakovali sme tvary, ktoré sme doteraz nacvičovali.
Na matematike sme urobili v PZ str. 15 a 16 - počet 1 - 6, geometrické tvary, poradie: hneď pred, hneď za, pred, za.
Na anglickom jazyku sme mali Život húsenice - vývojové štádiá. Urobili sme v učebnici str. 9. V PZ sme urobili str. 5.
Skoré uzdravenie ...

Domáce úlohy 4.10. 2017

4. října 2017 v 19:59
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 28 a 29 - precvičovali sme slabiky. Okrem toho sme pracovali v časopise Vrabček a s vystrihnutými kartičkami. Písanie - precvičovali sme lastovičky, slzy a tlačené písmená.
Na matematike sme urobili v PZ str. 14- počet 1 -5, geometrické tvary.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 3.10. 2017

3. října 2017 v 16:18
Ahoj Šimonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 26 a 27 - precvičovali sme prvú slabiku v slove. Písanie - v predtlačovej písanke sme urobili str. 13. Okrem toho sme mali rozstrihať ružové kartičky.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 2.10. 2017

2. října 2017 v 13:36
Ahojte maródi.
Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 25 - precvičovali sme prvú slabiku v slove. Písanie - nacvičovali sme na prefotenom papieri. Učili sme sa robiť slzy.
Na matematike sme urobili v PZ str. 13 - počet 1 - 4, geometrické tvary, pravda, neprvda.
Na anglickom jazyku sme urobili v učebnici str. 8 (počítanie 1 - 5) - Pieseň Jeden malý chlapec/ jedno malé dievča. V PZ sme urobili str. 7.
Skoré uzdravenie ...