Únor 2017

Domáce úlohy 28. 2. 2017

28. února 2017 v 14:56
Ahojte decká
Na slovenskom jazyku sme dnes vyvodili písmenko č - v šlabikári sme čítali str. 14. V predtlačovej písanke sme mali piísaťcv. 1 a 2 - č .
Na matematike sme v PZ urobili str. 12 a mali sme bleskovku na číselný rad a porovnávanie čísiel, zoraďovanie čísiel.
Do skorého videnia.....

Domáce úlohy 17. 2. 2017

17. února 2017 v 20:58
Ahoj Maťko!
Na slovenskom jazyku sme dnes čítali rozmnožený list na čítanie slov s písmenkami d-b. Na rozmnoženom liste sme nacvičovali písanie veľkého D. V malej písanke sme nacvičovali písanie spojov:Da, David, De, Denis, Di, Diana, Dy, Do, Dominik, Du, Dušan . V predtlačovej písanke sme mali na d.ú. dokončiť str. 2.
Na matematike sme v PZ urobili str. 11 a mali sme bleskovku na číselný rad a porovnávanie čísiel, zoraďovanie čísiel.
Pekné prázdniny.....

Domáce úlohy 16. 2. 2017

16. února 2017 v 15:23
Ahojte decká!
Na slovenskom jazyku sme dnes vyvodili písmenko d. D. V šlabikári sme urobili str. 10. V malej písanke sme nacvičovali písanie malého d, spojov: da, de, di, dy, do, od, du a slová: dom, dym, sad, drak.Adam, Edo, voda, dubák, dobre,sóda, Dostali sme novú predtlačovú písanku. V nej sme mali na d.ú. urobiť na str. 2 - 3 riadky.
Na matematike sme v PZ urobili str. 10 a do malej písanky sme nacvičovali riešenie slovných úloh so zápisom a odpoveďou.
Do skoréiho videnia.....

Domáce úlohy 15. 2. 2017

15. února 2017 v 18:38
Ahoj Maťko!
Na slovenskom jazyku sme dnes čítali v šlabikári str. 12 a 13 + rozmnožený list -byt - čítanie s porozumením. Predtlačovú písanku sme dokončili. Dnes sme mali odpis a prepis z tabule: Cila má zajaca aj maca. Maroš, nešepkaj a píš! Laco je pri peci.
Bicykel
"Ako sa voláš?" " Volám sa Cyril Šiška." "Ej, ej! Poznáš značky?"
Na matematike sme v PZ urobili str. 8 a 9.
Na AJ sme dnes mali počítanie 11 a12 - v uč. aj PZ str. 41.
Skoro sa vyzdrav...

Domáce úlohy 14. 2. 2017

14. února 2017 v 19:56
Ahoj Maťko!
Na slovenskom jazyku sme dnes - robili obrázkový diktát. Okrem toho sme čítali z Vrabčeka.V predtlačovej písanke sme dokončili str. 23.
Na matematike sme v PZ urobili str. 7. Okrem toho sme počítali reťazovky a mali sme list kde sme trénovali nákupy v hračkárstve.
Skoro sa vyzdrav...

Domáce úlohy 13. 2. 2017

13. února 2017 v 17:44
Ahoj Maťko!
Na slovenskom jazyku sme dnes čítali v šlabikári str. 9. V malej písanke sme nacvičovali písanie C a spojov - Ca, Ce, Ci, Co, Cu, Cy a slová Cyril, Cecil, Cilka, Cézar. V predtlačovej písanke sme písali veľké C a aj mená.
Na AJ sme dnes mali písmeno M- v uč. aj PZ str. 40.
Na prvouke sme dnes hovorili o svetelných zdrojoch, o svetle a tieňoch. Na budúcu prvouku si môžeme priniesť baterku. Budeme robiť pokusy.
Skoro sa vyzdrav....

Domáce úlohy 7. 2. 2017

7. února 2017 v 20:00
Ahote chalani!
Na slovenskom jazyku sme dnes - čítali rozmnožený text o remeslách. V predtlačovej písanke sme písali na str. 20 malé b a spoje. V malej písanke sme písali spoje: ba, bo, bábo, bi, Sabína, Tobias, be, Izabela, by, byt, bu, bubon.
Na matematike sme v novom PZ urobili str. 2. Učili sme sa čo sú jednotky a desiatky v matematike. Okrem toho sme mali list na geometrické tvary.
Skoro sa vyzdravte...

Domáce úlohy 6. 2. 2017

6. února 2017 v 20:23
Ahote maródi!
Na slovenskom jazyku sme dnes prešli na písmenko B- čítali sme v novom šlabikári str. 6. V malej písanke sme nacvičovali písanie b a spojov - ob, br. Okrem toho sme čítali z nového Vrabčeka a písali sme diktát: Zorka a Karol sú pri mori. Marta a René majú raka.

Na AJ sme dnes mali test z lekcie 4 a začali sme lekciu 5 v uč. aj PZ str. 38-
Na prvouke sme dnes hovorili o kalendári. o týždni. pracovných a voľných dňoch.


Skoro sa vyzdravte...

Domáce úlohy 2. 2. 2017

2. února 2017 v 13:56
Ahote maródi!
Na slovenskom jazyku sme dnes - čítali v novom šlabikári str. 3. V predtlačovej písanke sme dokončili str. 18 a 19. V malej písanke sme písali vety: Naša Máša si skúša šaty a šál. Šimon je starší ako Tomáš. Sáška, máš aj plyšovú myšku?
Na matematike sme dostali nový PZ, v ktorom sme urobili str. 1. Začali sme číselný rad do 20. Okrem toho sme precvičovali a tvorili úlohy v malom zošite.
Skoro sa vyzdravte...

Domáce úlohy 1. 2. 2017

1. února 2017 v 18:23
Ahote maródi!
Na slovenskom jazyku sme dnes prešli na písmenko š- čítali sme v novom šlabikári str. 2. V predtlačovej písanke sme začali str. 18 . V malej písanke sme nacvičovali písanie š. Š a spojov - ša, še, ši, šo, šu, oš, vš. Ša, Še, Ši, Šo, Šu.
Na matematike sme v PZ urobili str. 79.
Na AJ sme dnes dobrali lekciu 4 - mali sme príbeh v uč. aj PZ str. 37- Treba si zopakovať celú lekciu, bude test.
Skoro sa vyzdravte...