Listopad 2016

Stretnutie rodičov

7. listopadu 2016 v 16:48
Vážení rodičia,
dňa 15. 11. 2016 o 16.30 hod. sa uskutoční triedna schôdzka rodičov.