Príspevok do spolku priateľov školy

Před 5 minutami
Vážení rodičia,
na zasadaní zástupcov rodičov  tried bol aj v tomto školsko roku odsúhlasený príspevok spolku priateľov školy  nasledovne:
1. dieťa, ktoré navštevuje našu školu 30 eur,
každé ďalšie dieťa 15 eur.
 
Príspevok je možné zaplatiť na účet spolku priateľov školy:
číslo účtu: 9408874001/5600.
 
Do správy pre prijímateľa uveďte meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto školskom roku navštevuje.
Vytlačte bankový príkaz a odovzdajte triednej učiteľke.
 
Príspevok je možné zaplatiť aj v hotovosti triednej učiteľke.
 

Domáca príprava

Dnes v 18:47
Vážení rodičia,

chcem Vás znova touto cestou požiadať, aby ste denne kontrolovali svojho prváčika, prváčku.

V oznamovom slovníčku majú obrázkový rozvrh hodín. Prosím Vás, aby ste tašku pripravili spolu so svojim dieťaťom, aby sme predišli situáciám, že im niečo na vyučovaní bude chýbať. Napr. pracovný zošit z matematiky, predtlačová písanka, úbor na TV.

Treba si uvedomiť, že ak dieťaťu niečo z pomôcok chýba, nemôže v škole pracovať a zostane Vám ďalšia starosť, učivo s dieťaťom doma dorobiť.

Prosím Vás, takmer každý deň deti majú úlohu z čítania a písania. Skontrolujte, či majú úlohy urobené, prečítajte s nimi zo šlabikára čo sme v škole čítali. Domáce úlohy si deti značia hviezdičkami.

Treba si uvedomiť zásadnú vec, že ak Vaše dieťa nie je pripravené do školy, na vyučovaní sa medzi ostatnými spolužiakmi cíti nekomfortne.

Našou spoločnou snahou je, aby sme sa všetci cítili spokojne.

Vaša triedna učiteľka

Zadarmo do ZOO

Dnes v 18:35
Vážení rodičia,
dňa 25.9. 2017 - v pondelok pôjdeme dopoludnia do ZOO v rámci projektu s OLO zadarmo do ZOO.
Treba si priniesť desiatu, pitie a jednu mrkvičku alebo jabĺčko, ktoré slúžia ako vstupenka do ZOO. Učebnice si neberieme.
Pôjdeme za každého počasia. Deti treba primerane obliecť a obuť. Vrátime sa cca o 12.30 hod.
 


Hračky počas dopoludňajšieho vyučovania

Dnes v 18:31
Vážení rodičia,
chcela by som Vás požiadať, aby ste svojim deťom vysvetlili, že prváci v dopoludňajších hodinách sa nemôžu hrať s hračkami, ktoré si nosia do školy.
Dnes sa mi stalo, že dievčatko si v aktovke prinieslo veľkého plyšáka a princeznovskú korunku, ktoré jej zabrali celý priestor v aktovke. Predtlačovú písanku si na vyučovanie nepriniesla a tým pádom nemohla pracovať na 2 vyučovacích hodinách.
Touto cestou Vás žiadam, aby ste kontrolovali tašky, aby si deti nenosili do školy veci, ktoré na vyučovanie nepotrebujú.
Skontrolujte spolu s deťmi či majú do školy pomôcky na konkrétny vyučovací deň.
Obrázkový rozvrh majú nalepený v oznamovom slovníčku.
Ďakujem.
S pozdravom triedna učiteľka

Prihláška do mestskej knižnice

Včera v 19:34
Vážení rodičia,
pani knihovníčka z mestskej knižnice ma požiadala, aby som Vám dala prihlášky pre prváčikov do mestskej knižnice.
Prihlášku treba vypísať, podpísať. Nezabudnite napísať aj číslo obč. preukazu lebo inak prihláška nebude akcektovaná.
Poplatok na celý školský rok je O (nula) eur.

Domáce úlohy 14.9.2017

Čtvrtek v 15:12
Ahoj Sofia.

Dnes na slovenskom jazyku sme v šlabikári urobili str. 11 a 13. V predtlačovej písanke sme urobili na str. 3/ ďalšie 2 riadky a urobili sme aj str. 4 - horné sklonové čiary. Nacvičovali sme ich aj na prefotenom papieri.

Na matematike sme urobili v PZ str.4 - pojmy: hore, dolu, vľavo, vpravo, menší, väčší, najmenší, najväčší, počet predmetov.

Na anglickom jazyku sme dostali PZ a učili sme sa nové slovíčka: Colin, ladybird, bee, snail, butterfly a ako by sa navzájom pozdravili.

Pekný predĺžený víkend....

Vlasové parazity

11. září 2017 v 15:00
Vážení rodičia,
v škole sa vyskytli vlasové parazity. Prosím o kontrolu hláv.
Ďakujem.

Poistenie za straty

11. září 2017 v 14:59
Vážení rodičia.
Ponúkame možnosť poistenia za straty v poistnej sume do:
50 eur 0,60 eur
100 eur 1,20 eur
150 eur 1,70 eur
200 eur 2,30 eur
250 eur 2,80 eur.
Poistiť žiakov možno do 22.9. 2017

Prihláška na etickú výchovu alebo náboženstvo.

29. května 2017 v 16:09
Žiaci dnes dostali prihlášku na etickú výchovu alebo náboženstvo v budúcom šk. roku.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba poslať do stredy 31.5.2017.

Rodičovské združenie

29. května 2017 v 15:58
Vážení rodičia,
dňa 6.6.2017 o 16.30 hod. bude stretnutie rodičov.

Kam dál