Domáce úlohy 16.11. 2017

Čtvrtek v 16:12
Ahojte decká.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list. Mali sme aj prefotený pracovný list na j, J.
Písanie - nacvičovali sme písanie slov. K tým, ktoré sú v predtlačovej písanke sme si pridali ešte: máj, Jela.V predtlačovej písanke sme dokončili str. 3,5.
Na matematike sme urobili v PZ str. 38 - číslica 5: sčítanie, odčítanie, číselný rad, rozklad čísla 5. Precvičovali sčítanie a odčítanie do 5 spamäti.
Na anglickom jazyku sme začali 3. lekciu - slovíčka časti tela. V učebnici sme robili str.19 a v PZ str. 16.
Pekný predĺžený víkend....
 

Domáce úlohy 15.11. 2017

Středa v 16:20
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 47. Trochu sme pracovali vo Vrabčekovi.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri písanie veľkého J, v malom zošite slabiky: Ja, Je, Ji. V predtlačovej písanke sme dokončili str.2, 4 . Na str. 3 sme urobili spájačku.
Na matematike sme urobili v PZ str. 37- číslica 5.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 14.11. 2017

Úterý v 21:04
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 46.
Písanie - nacvičovali sme v malom zošite slabiky: ja, je, ji, aj. V predtlačovej písanke sme mali na str. 4 slabiky, ktoré sme nacvičovali doobeda aj v škole. Okrem toho sme skladali z písmenkovej abecedy.
Na matematike sme urobili v PZ str. 36- číslica 4 a spoje sčítania, odčítania, pravda a nepravda, dokresľovanie alebo škrtanie podľa zadania, slovné úlohy. Okrem toho sme mali rozmnožený pracovný list na opakovanie.
Na anglickom jazyku sme ukončili lekciu 2. Napísali sme test.
Skoro sa uzdrav....
 


Domáce úlohy 13.11. 2017

Pondělí v 18:22
Ahoj Leonko.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmenko J, j. Okrem toho sme napísali štvrťročný diktát.
Písanie -nacvičovali sme písanie malého písaného j. Dostali sme novú predtlačovú písanku. V predtlačovej písanke 2 sme urobili na str. 2 horné 4 riadky.
Skoré uzdravenie...

Domáce úlohy 10.11. 2017

10. listopadu 2017 v 14:53
Ahoj Kajka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list. Okrem toho sme urobili štvrťročnú prácu zo SJ. Trošku sme robili aj vo Vrabčekovi.
Písanie -písali sme vety: Mila a Ali mali (obtázok hrušky). Lila mala milé (obrázok mačiatko).V predtlačovej písanke sme urobili str. 29.
Na matematike sme urobili v PZ str. 34- operícia sčítania, odčítania, pravdivé a nepravdivé výroky, rysovanie priamych čiar a rozklad čísla 4.
Skoré uzdravenie a pekný víkend.

Domáce úlohy 9.11. 2017

9. listopadu 2017 v 18:32
Ahoj Kajka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 45 a ešte rozmnožené vety na čítanie.
Písanie - nacvičovali sme na rozmnoženom papieri: veľké písané I a tiež spoje: Im, Il. V predtlačovej písanke sme urobili str. 28.
Na matematike sme urobili v PZ str. 34- číslica 4 a spoje sčítania. Okrem toho sme trochu počítali úlohy vo Vrabčekovi.
Na anglickom jazyku sme opakovali frázy, dialógy, príbeh z lekcie 2. V PZ sme urobili str. 46 v slovníčku -slovíčka z lekcie 2, a v učebnici na str. 52 -53 sme vyhľadali a vymenovali a vyfarbili podľa pokynov hračky.
Skoro sa uzdrav....

Domáce úlohy 8.11. 2017

8. listopadu 2017 v 18:36
Ahoj Karinka.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali zo šlabikára str. 43 a 44.
Písanie - nacvičovali sme slabiky: Mi, Mí,Li, Lí a slová: Mila, Lila, milá, milé. V predtlačovej písanke sme urobili str. 30 a 31.
Na matematike sme urobili v PZ str. 33 + rozmnožený list.
Skoro sa uzdrav..

Stretnutie rodičov

7. listopadu 2017 v 18:17
Vážení rodičia,
dňa 14. 11. 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční triedna schôdzka rodičov.

Domáce úlohy 7.11. 2017

7. listopadu 2017 v 18:16
Ahoj Lukáško.
Dnes na slovenskom jazyku sme vyvodili písmeno I, i,í čítali sme zo šlabikára str. 42.
Písanie - nacvičovali sme v malej písanke : písané i, í a tiež slabiky: mi, mí, li, lí. V predtlačovej písanke sme urobili str. 28/2 a na str. 29 spájačku a úlohu 6, na str. 30 sme písali slabiky: mi, li, mí, lí.
Na matematike sme urobili v PZ str. 32- číslica 3.
Na anglickom jazyku sme mali miešanie farieb. V PZsme urobili str. 12 a v učebnici str. 17.
Do skorého videnia..

Domáce úlohy 6.11. 2017

6. listopadu 2017 v 13:34
Ahoj Lukáško.
Dnes na slovenskom jazyku sme čítali rozmnožený list a trochu sme robili úlohy v novom Vrabčekovi.
Písanie - V malej písanke sme napísali vety : Láme Lea (obrázok polená)? Mala Ala malé (obrázok jablko)? Meleme (obrázok orechy)?. V predtlačovej písanke sme dorobili str. 27.
Okrem toho sme dozadu predtlačovej písanky napísali diktát: tlačenými písmenami: MA, LÉ, LÁ, ME, EMA. Písaným písmom: A, ma, E, le, máme
Skoré uzdravenie....

Kam dál